căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

zam (Numeral)

Pronunție (IPA): zamplumps/4c232781-083e-4414-8bc2-e7b1815c72c0.mp3
Romania: șaizeci și patru
English: sixty four
octal: hundred
Sursă: Taronyu\'s Dictionary 9.665 < Frommer