căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

li (Adverb)

Pronunție (IPA): li plumps/af7898f2-34bf-4c93-a816-91b540ce1a82.mp3
Romania: deja
English: already
Sursă: Frommer (20.2.2011)
naviteri.org