căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

lewäte (Adjectiv)

Pronunție (IPA): lɛ.wæ.ˈtɛ
Romania: dezagreabil
argumentativ
English: disagreeable
argumentative (of an agent)
Grup(uri) de tema: Emoțiile
Sursă: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

Cuvinte similare

säwäte punct de dispută
sursă de argument
wäte disputa
contrazice
tìwäte dispută
argument
nìwäte dezagreabil