căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

pxiset (Adverb)

Pronunție (IPA): pʼi.ˈsɛt
Romania: imediat
English: right now
Grup(uri) de tema: Timp / Descrieri de Timp
Sursă: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org