căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

trrpeve (Pronume de Interogativ)

Pronunție (IPA): trˌ.ˈpɛ.vɛplumps/994f79e8-0cfb-47ad-8a75-442e6c05f5a1.mp3
Romania: care zi?
English: which day?
Grup(uri) de tema: Timp / Descrieri de Timp
Sursă: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org