căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

trrpeve (Pronume de Interogativ)

Pronunție (IPA): trˌ.ˈpɛ.vɛ
Romania: care zi?
English: which day?
Grup(uri) de tema: Timp / Descrieri de Timp
Sursă: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org