Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "wapens / jacht"

  Na'vi Dutch
'eko[ˈʔɛ.ko]vtr.milhuntweather
aanvallen
eyktan[ˈɛjk.tan]n.milhunt
leider
(hoger en meer permanente positie dan eykyu)
eykyu[ˈɛjk.ju]n.milhunt
leider
(tijdelijke leider van een kleine groep, b.v. Jachtgroep)
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
gewond
nìwan[nɪ.ˈwan]adv.milhunt
heimelijk
door te verbergen
säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
val
sätaron[sæ.ˈta.ɾon]n.hunt
jacht
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
leidsel
smar[smaɾ]n.hunt
prooi
wat gejaagd wordt
syep[sjɛp]vtr.hunt
vangen (in een val leiden)
taron[ˈta.ɾon]vtr.hunt
jagen
taronyu[ˈta.ɾon.ju]n.hunt
jager
tìtaron[tɪ.ˈta.ɾon]n.hunt
jagen
tukru[tuk.ˈɾu]n.milhunt
speer
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]n.milhunt
kruisboog
tsko[͡tsko]n.milhunt
boog (wapen)
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]n.milhunt
pijl en boog
tsmìm[͡tsmɪm]n.hunt
spoor v.e. dier
tstal[͡tstal]n.milhunt
mes
txewk[tʼɛwk]n.milhunt
knuppel (wapen)