fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

herwìva (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhɛɾ.wɪ.va
'ìnglìsì: snowflake
aysna'o: weather
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·herwìva DU dual / dual numbers
pxe·herwìva TRI trial / trial number
ay·herwìva PL plural
fì·herwìva DEM these {noun} (singular)
fay·herwìva DEM PL these {noun plural}
tsa·herwìva DEM that {noun} (singular)
tsay·herwìva DEM PL those {noun] (plural)