fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fìtxon (adverb)

lì'upam (IPA): fɪ.ˈtʼon
'ìnglìsì: tonight
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (29. März 2010)
forum.learnnavi.org

lì'uä sna'o

txon night
txonam last night
the night before
txonay tomorrow night
the night tomorrow
fratxon every night