Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tse'atswo (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): ͡tsɛ.ˈʔa.͡tswo
Dutch: zicht
het kunnen zien
English: sight
vision
sense of vision
Bron: 27 Nov 2012
naviteri.org

toevoegsel

me·se'atswo DU duaal / dubbele nummers
pxe·se'atswo TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·se'atswo PL meervoud
fì·tse'atswo DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·se'atswo DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·tse'atswo DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·se'atswo DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)

gerelateerde woorden

'ur zicht
uitzien
voorkomen
nìn kijken
kijken naar
tìng nari kijken
let.: een oog geven
tse'a zien (fysiek)