Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

'ur (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): ʔuɾplumps/734f8eb2-213d-4d67-bbec-77ece27dcf11.mp3
Dutch: zicht
uitzien
voorkomen
English: sight
look
appearance
Bron: naviteri.org (27 Nov 2012)

toevoegsel

me·ur DU duaal / dubbele nummers
pxe·ur TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·ur PL meervoud
fì·'ur DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·ur DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·'ur DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·ur DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)

gerelateerde woorden

nìn kijken
kijken naar
tse'a zien (fysiek)
tse'atswo zicht
het kunnen zien
tìng nari kijken
let.: een oog geven