căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tse'atswo (Substantiv)

Pronunție (IPA): ͡tsɛ.ˈʔa.͡tswo
Romania: vedere
abilitatea de viziune
English: sight
vision
sense of vision
Sursă: 27 Nov 2012
naviteri.org

Exemple de Affixe

me·se'atswo DU Dual
pxe·se'atswo TRI Trial
ay·se'atswo PL Plural
fì·tse'atswo DEM acest, -ă, {Substantiv}
fay·se'atswo DEM PL acest {Substantiv} (Plural / Mehrzahl)
tsa·tse'atswo DEM acele, acestea {Substantiv}
tsay·se'atswo DEM PL acele {Substantiv} (Plural)

Cuvinte similare

tse'a vezi (sens fizic)
'ur apariție
tìng nari privi la
nìn privi la