fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'evenge (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛ.vɛŋ.ɛplumps/f6fb3dfb-29d3-4e00-974d-cfc9d4ad7bdf.mp3
'ìnglìsì: girl
aysna'o: sociology
tsim: naviteri.org (26 Aug 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·venge DU dual / dual numbers
pxe·venge TRI trial / trial number
ay·evenge PL plural
fì·'evenge DEM these {noun} (singular)
fay·evenge DEM PL these {noun plural}
tsa·'evenge DEM that {noun} (singular)
tsay·evenge DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

'evan boy (colloquial)
'eve girl (colloquial)
'eveng child
'evengan boy
'evi kid
child (affectionate)