fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eanean (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɛ.an.ˈɛ.an
'ìnglìsì: cheadle
herbaceous plant
Thylakoidia spiralis
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·anean DU dual / dual numbers
pxe·anean TRI trial / trial number
ay·eanean PL plural
fì·eanean DEM these {noun} (singular)
fay·eanean DEM PL these {noun plural}
tsa·eanean DEM that {noun} (singular)
tsay·eanean DEM PL those {noun] (plural)