fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìpe'ngayt wrrzeykärìp (idiom)

lì'upam (IPA): tɪ.pɛʔ.ˈŋajt wrˌ.zɛj.ˈkæ.ɾɪp 
'ìnglìsì: imply
tsim: naviteri.org (31 Mar 2021)