Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

trrpeve (vragend voornaamwoord)

Uitspraak (IPA): trˌ.ˈpɛ.vɛplumps/994f79e8-0cfb-47ad-8a75-442e6c05f5a1.mp3
Dutch: welke dag (komt van trr dag en pe vragende wijs en ve telwoord markering)
English: which day?
Onderwerp-groepen: tijd/ beschrijvingen van tijd
Bron: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org