Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

txew (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): tʼɛwplumps/2834bf62-74a8-410f-8042-f33a4bc6dbab.mp3
Dutch: rand
grens
einde
English: edge
brink
limit
border
end
Bron: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

toevoegsel

me·tew DU duaal / dubbele nummers
pxe·tew TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·tew PL meervoud
fì·txew DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·tew DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·txew DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·tew DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)