Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

nän (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): næn
Dutch: verminderen
English: decrease
(used to form 'the less … the less' pairs)
Bron: Frommer (29. Feb 2012)
naviteri.org

toevoegsel

n·am·än PST verleden tijd
n·ìm·än PST nabij verleden (is net gebeurd)
n·ìy·än FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
n·ay·än FUT toekomende tijd
n·ol·än PFV voltooid verleden tijd
n·er·än IPFV onvoltooid verleden tijd
n·iv·än SJV subjunctief, aanvoegende wijs
n·ei·än LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
n·äng·än PEJ pejoratief (negatieve connotatie)