Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

kam (Voorzetselbepaling)

Uitspraak (IPA): kam plumps/220f2003-636f-4c54-9744-82a21fc7f96c.mp3
Dutch: geleden
English: ago
Onderwerp-groepen: tijd/ beschrijvingen van tijd
Bron: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org