Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

sngum (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): sŋum
Dutch: zorg
bezorgdheid
English: worry
anxiety
concern
Bron: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

toevoegsel

me·sngum DU duaal / dubbele nummers
pxe·sngum TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·sngum PL meervoud
fì·sngum DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·sngum DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·sngum DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·sngum DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)