Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

syayvi (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): ˈsjaj.vi plumps/e82bb490-180a-4a81-801a-0ae1293d8a86.mp3
Dutch: geluk
fortuin
English: luck
chance
Bron: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

toevoegsel

me·syayvi DU duaal / dubbele nummers
pxe·syayvi TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·syayvi PL meervoud
fì·syayvi DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·syayvi DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·syayvi DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·syayvi DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)