Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tireapängkxo (Werkwoord)

Uitspraak (IPA): ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo plumps/e63d28d6-ee91-4ebe-a98d-29d3de3bbfb8.mp3
Dutch: in nauw contact staan (b.v. met natuur)
English: commune
Bron: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

toevoegsel

tireap·am·ängkxo PST verleden tijd
tireap·ìm·ängkxo PST nabij verleden (is net gebeurd)
tireap·ìy·ängkxo FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
tireap·ay·ängkxo FUT toekomende tijd
tireap·ol·ängkxo PFV voltooid verleden tijd
tireap·er·ängkxo IPFV onvoltooid verleden tijd
tireap·iv·ängkxo SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tireapängkx·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tireapängkx·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)