Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tstu si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): ͡tstu si
Dutch: sluiten
English: close
shut
Bron: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

toevoegsel

tstu s·am·i PST verleden tijd
tstu s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
tstu s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
tstu s·ay·i FUT toekomende tijd
tstu s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
tstu s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
tstu s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tstu s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tstu s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)