szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tstu si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ͡tstu si
Polski: zamykać
English: close
shut
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

tstu s·am·i PRZESZ przeszły prosty
tstu s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
tstu s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
tstu s·ay·i PRZYSZ przyszły
tstu s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
tstu s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
tstu s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
tstu s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
tstu s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)