fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hertxayo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhɛɾ.tʼa.jo
'ìnglìsì: snow field
aysna'o: weather
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hertxayo DU dual / dual numbers
pxe·hertxayo TRI trial / trial number
ay·hertxayo PL plural
fì·hertxayo DEM these {noun} (singular)
fay·hertxayo DEM PL these {noun plural}
tsa·hertxayo DEM that {noun} (singular)
tsay·hertxayo DEM PL those {noun] (plural)