fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngeyä (possessive pronouns)

lì'upam (IPA): ˈŋɛ.jæ
'ìnglìsì: your (possessive singular)
tsim: en.wiktionary.org

sìkenong

lì'uä sna'o

nga you (singular)