fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txärem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼæ.ɾɛm
'ìnglìsì: bone
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·tärem DU dual / dual numbers
pxe·tärem TRI trial / trial number
ay·tärem PL plural
fì·txärem DEM these {noun} (singular)
fay·tärem DEM PL these {noun plural}
tsa·txärem DEM that {noun} (singular)
tsay·tärem DEM PL those {noun] (plural)