fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxamlä (adposition)

lì'upam (IPA): ˈkʼam.læ
'ìnglìsì: through
via the middle of
aysna'o: places / place descriptions
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer