căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

tsawa (Pronume Relativă)

Pronunție (IPA): ˈ͡tsaw.a
Romania: aceea
(pronume relativ la o clauză obiectul unui verb intranzitiv)
abreviere de: tsa'u a
English: that
relative pronoun to a subject clause of an intransitive verb
short from: tsa'u a
Sursă: (18 Jun 2010)
forum.learnnavi.org