Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

ätxäle si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): æ.ˈtʼæ.lɛ si
Dutch: verzoeken
English: request (with tsnì for the relative clause)
Bron: Taronyu's dictionary 9.869 < Movie
Behind the Scenes (Screenshot)

toevoegsel

ätxäle s·am·i PST verleden tijd
ätxäle s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
ätxäle s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
ätxäle s·ay·i FUT toekomende tijd
ätxäle s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
ätxäle s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
ätxäle s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
ätxäle s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
ätxäle s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)