Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

txay (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): tʼaj
Dutch: horizontaal zijn
plat liggen
English: be horizontal
lie flat
Bron: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

toevoegsel

tx·am·ay PST verleden tijd
tx·ìm·ay PST nabij verleden (is net gebeurd)
tx·ìy·ay FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
tx·ay·ay FUT toekomende tijd
tx·ol·ay PFV voltooid verleden tijd
tx·er·ay IPFV onvoltooid verleden tijd
tx·iv·ay SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tx·ei·ay LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tx·äng·ay PEJ pejoratief (negatieve connotatie)