Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

smon (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): smon plumps/ebe0c502-fc9c-4cf4-8753-b9969bd13a8e.mp3
Dutch: familiair zijn
English: be familiar
be known
Bron: Frommer (26. Sept 2010)
naviteri.org

toevoegsel

sm·am·on PST verleden tijd
sm·ìm·on PST nabij verleden (is net gebeurd)
sm·ìy·on FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
sm·ay·on FUT toekomende tijd
sm·ol·on PFV voltooid verleden tijd
sm·er·on IPFV onvoltooid verleden tijd
sm·iv·on SJV subjunctief, aanvoegende wijs
sm·ei·on LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
sm·äng·on PEJ pejoratief (negatieve connotatie)