Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

wiya (tussenwerpsel)

Uitspraak (IPA): ˈwi.ja
Dutch: uitroep van waarschuwing of frustratie
'verdomme'
English: expression of warning or frustration
approx: 'damn!'
Bron: Frommer (21. April 2010)
forum.learnnavi.org