Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

kämakto (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): kæ.ˈmak.to
Dutch: uitrijden
English: ride out
Bron: ASG; forum.learnnavi.org (29 Dec 2021)

toevoegsel

käm·am·akto PST verleden tijd
käm·ìm·akto PST nabij verleden (is net gebeurd)
käm·ìy·akto FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
käm·ay·akto FUT toekomende tijd
käm·ol·akto PFV voltooid verleden tijd
käm·er·akto IPFV onvoltooid verleden tijd
käm·iv·akto SJV subjunctief, aanvoegende wijs
kämakt·ei·o LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
kämakt·äng·o PEJ pejoratief (negatieve connotatie)