fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Nawmtoruktek (proper noun)

lì'upam (IPA): nawm.ˈto.ɾuk.tɛk
'ìnglìsì: Toruk Makto Totem
(huge skull of a Great Leonopteryx in the center of Hometree)
aysna'o: special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)