fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

värumut (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvæ.ɾu.mut
'ìnglìsì: vein pod
Obesus fenestralis
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (14 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·värumut DU dual / dual numbers
pxe·värumut TRI trial / trial number
ay·värumut PL plural
fì·värumut DEM these {noun} (singular)
fay·värumut DEM PL these {noun plural}
tsa·värumut DEM that {noun} (singular)
tsay·värumut DEM PL those {noun] (plural)