fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yawnyewla (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jawn.ˈjɛw.la
'ìnglìsì: broken heart
broken-heartedness
aysna'o: emotions
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yawnyewla DU dual / dual numbers
pxe·yawnyewla TRI trial / trial number
ay·yawnyewla PL plural
fì·yawnyewla DEM these {noun} (singular)
fay·yawnyewla DEM PL these {noun plural}
tsa·yawnyewla DEM that {noun} (singular)
tsay·yawnyewla DEM PL those {noun] (plural)