fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rawmpxom (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾawm.pʼom
'ìnglìsì: thunder and lightning
aysna'o: weather
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rawmpxom DU dual / dual numbers
pxe·rawmpxom TRI trial / trial number
ay·rawmpxom PL plural
fì·rawmpxom DEM these {noun} (singular)
fay·rawmpxom DEM PL these {noun plural}
tsa·rawmpxom DEM that {noun} (singular)
tsay·rawmpxom DEM PL those {noun] (plural)