fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yrrap (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjrˌ.ap
'ìnglìsì: storm
aysna'o: weather
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yrrap DU dual / dual numbers
pxe·yrrap TRI trial / trial number
ay·yrrap PL plural
fì·yrrap DEM these {noun} (singular)
fay·yrrap DEM PL these {noun plural}
tsa·yrrap DEM that {noun} (singular)
tsay·yrrap DEM PL those {noun] (plural)