fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yuey (adjective)

lì'upam (IPA): ˈju.ɛj
'ìnglìsì: beautiful (inner beauty)
aysna'o: not for objects persons / description of persons, people
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org