fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tawsyuratan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): taw.sju.ˈɾa.tan
'ìnglìsì: aurora
aysna'o: environment
tsim: Frommer (01. Apr 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sawsyuratan DU dual / dual numbers
pxe·sawsyuratan TRI trial / trial number
ay·sawsyuratan PL plural
fì·tawsyuratan DEM these {noun} (singular)
fay·sawsyuratan DEM PL these {noun plural}
tsa·tawsyuratan DEM that {noun} (singular)
tsay·sawsyuratan DEM PL those {noun] (plural)