fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

leioae (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lɛ.i.o.ˈa.ɛ
'ìnglìsì: respect
aysna'o: sociology
tsim: Frommer (29. Feb 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·leioae DU dual / dual numbers
pxe·leioae TRI trial / trial number
ay·leioae PL plural
fì·leioae DEM these {noun} (singular)
fay·leioae DEM PL these {noun plural}
tsa·leioae DEM that {noun} (singular)
tsay·leioae DEM PL those {noun] (plural)