fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rimpin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾim.pin
'ìnglìsì: (the color) yellow
aysna'o: colours
tsim: Frommer (26. August 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rimpin DU dual / dual numbers
pxe·rimpin TRI trial / trial number
ay·rimpin PL plural
fì·rimpin DEM these {noun} (singular)
fay·rimpin DEM PL these {noun plural}
tsa·rimpin DEM that {noun} (singular)
tsay·rimpin DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong