fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

särawn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈɾawn
'ìnglìsì: replacement
substitute
something that replaces something else
tsim: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·särawn DU dual / dual numbers
pxe·särawn TRI trial / trial number
ay·särawn PL plural
fì·särawn DEM these {noun} (singular)
fay·särawn DEM PL these {noun plural}
tsa·särawn DEM that {noun} (singular)
tsay·särawn DEM PL those {noun] (plural)