fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nikroi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): nik.ˈɾo.i
'ìnglìsì: hair adornment
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·nikroi DU dual / dual numbers
pxe·nikroi TRI trial / trial number
ay·nikroi PL plural
fì·nikroi DEM these {noun} (singular)
fay·nikroi DEM PL these {noun plural}
tsa·nikroi DEM that {noun} (singular)
tsay·nikroi DEM PL those {noun] (plural)