fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fkxile (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfkʼi.lɛ plumps/f71c05f2-c487-41d7-9012-a2564a5b3082.mp3
'ìnglìsì: bib necklace
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fkxile DU dual / dual numbers
pxe·fkxile TRI trial / trial number
ay·fkxile PL plural
fì·fkxile DEM these {noun} (singular)
fay·fkxile DEM PL these {noun plural}
tsa·fkxile DEM that {noun} (singular)
tsay·fkxile DEM PL those {noun] (plural)