fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ramtsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾam.͡tsjɪp
'ìnglìsì: hill
aysna'o: geography
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ramtsyìp DU dual / dual numbers
pxe·ramtsyìp TRI trial / trial number
ay·ramtsyìp PL plural
fì·ramtsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·ramtsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·ramtsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·ramtsyìp DEM PL those {noun] (plural)