fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtaron (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈta.ɾon
'ìnglìsì: hunting
aysna'o: weapons / hunt
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtaron DU dual / dual numbers
pxe·sìtaron TRI trial / trial number
ay·sìtaron PL plural
fì·tìtaron DEM these {noun} (singular)
fay·sìtaron DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtaron DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtaron DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

taron hunt
taronyu hunter
sätaron hunt