fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yawrwll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjawɾ.wlˌ 
'ìnglìsì: feather blade
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yawrwll DU dual / dual numbers
pxe·yawrwll TRI trial / trial number
ay·yawrwll PL plural
fì·yawrwll DEM these {noun} (singular)
fay·yawrwll DEM PL these {noun plural}
tsa·yawrwll DEM that {noun} (singular)
tsay·yawrwll DEM PL those {noun] (plural)