fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syep'an (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsjɛp.ʔan 
'ìnglìsì: lift vine
(lit.: trap vine)
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syep'an DU dual / dual numbers
pxe·syep'an TRI trial / trial number
ay·syep'an PL plural
fì·syep'an DEM these {noun} (singular)
fay·syep'an DEM PL these {noun plural}
tsa·syep'an DEM that {noun} (singular)
tsay·syep'an DEM PL those {noun] (plural)