search for:

only exact match
search in:

räptulì'u (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ɾæp.tu.ˈlɪ.ʔu 
English: coarse word
swear word
source: naviteri.org (28 Feb 2024)

affix examples

me·räptulì'u DU dual / dual numbers
pxe·räptulì'u TRI trial / trial number
ay·räptulì'u PL plural
fì·räptulì'u DEM this {noun} (singular)
fay·räptulì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·räptulì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·räptulì'u DEM PL those {noun] (plural)